Lịch trình xe chạy

SÀI GÒN → BẠC LIÊU
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
Vp Láng Giài: 34 Láng Giài, Ấp Láng Dài, H. Hòa Bình, Tp. Bạc Liêu
08:00 – 20:00
Vp Tôn Đức Thắng: 28 Tôn Đức Thắng, P. 1, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
Bx Bạc Liêu: QL 1A, Khóm 2, P. 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Nhà thờ Tắc Sậy: Ấp 2, QL 1A, P. Tân Phong, Tx. Giá Rai
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
Vp Láng Giài: 34 Láng Giài, Ấp Láng Dài, H. Hòa Bình, Tp. Bạc Liêu
08:00 – 10:00 – 13:00 – 20:00
Vp Tôn Đức Thắng: 28 Tôn Đức Thắng, P. 1, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
Bx Bạc Liêu: QL 1A, Khóm 2, P. 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Nhà thờ Tắc Sậy: Ấp 2, QL 1A, P. Tân Phong, Tx. Giá Rai
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Vp Láng Giài: 34 Láng Giài, Ấp Láng Dài, H. Hòa Bình, Tp. Bạc Liêu
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
10:00 – 22:00
Vp Tôn Đức Thắng: 28 Tôn Đức Thắng, P. 1, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
08:00 – 21:00
Bx Bạc Liêu: QL 1A, Khóm 2, P. 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Nhà thờ Tắc Sậy: Ấp 2, QL 1A, P. Tân Phong, Tx. Giá Rai
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Láng Giài: 34 Láng Giài, Ấp Láng Dài, H. Hòa Bình, Tp. Bạc Liêu
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
07:00 – 10:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00 – 22:00
Vp Tôn Đức Thắng: 28 Tôn Đức Thắng, P. 1, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu.
08:00 – 09:00 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:00
Bx Bạc Liêu: QL 1A, Khóm 2, P. 7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Nhà thờ Tắc Sậy: Ấp 2, QL 1A, P. Tân Phong, Tx. Giá Rai
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
Bx Thạnh Trị: QL.1A, TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng
08:00 – 10:00 – 13:00 – 20:00
Bx Trà Men: QL.1A, P. 7, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Bx Thạnh Trị: QL.1A, TT. Phú Lộc, H. Thạnh Trị, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM
08:00 – 10:30 – 19:30 – 20:00 – 21:00 – 22:00
Bx Trà Men: QL.1A, P. 7, Tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng 06:30 – 09:00 – 18:00 – 18:30 – 19:30 – 20:30
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM Điểm đón trả: Dọc quốc lộ 1A, Cần Thơ 07:30 – 08:30 – 09:30 – 11:30 – 21:00
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM Điểm đón trả: Dọc quốc lộ 1A, Cần Thơ 07:30 – 08:30 – 09:30 – 11:30 – 21:00
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 220.000 VNĐ
Điểm đón trả: Dọc quốc lộ 1A, Cần Thơ Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM 10:30 – 11:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30
Giường 40 chỗ; Giá: 200.000 VNĐ
Điểm đón trả: Dọc quốc lộ 1A, Cần Thơ Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM 10:30 – 11:30 – 20:30 – 21:30 – 22:30 – 23:30
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 170.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM Ngã 4 Đồng Tâm: QL 1A, X. Tam Hiệp, H. Châu Thành 07:30 – 08:30 – 09:30 – 11:30 – 21:00
Giường 40 chỗ; Giá: 150.000 VNĐ
Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM Ngã 4 Đồng Tâm: QL 1A, X. Tam Hiệp, H. Châu Thành 07:30 – 08:30 – 09:30 – 11:30 – 21:00
ĐIỂM ĐÓN ĐIỂM TRẢ GIỜ ĐI
Giường Limousine 34 chỗ; Giá: 170.000 VNĐ
Ngã 4 Đồng Tâm: QL 1A, X. Tam Hiệp, H. Châu Thành Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM 13:00 – 14:00 – 23:00 – 24:00 – 01:00 – 02:00
Giường 40 chỗ; Giá: 150.000 VNĐ
Ngã 4 Đồng Tâm: QL 1A, X. Tam Hiệp, H. Châu Thành Vp Sài Gòn: 995 Tạ Quang Bửu, P. 6, Q. 8, Tp.HCM 13:00 – 14:00 – 23:00 – 24:00 – 01:00 – 02:00